Witamy w Cleanright

Na stronie przedstawiony został szeroki wachlarz użytecznych informacji o środkach czystości, detergentach i produktach pielęgnacyjnych, używanych w gospodarstwach domowych.

Kliknij opcję „Odwiedź dom”, aby odbyć wirtualną podróż po produktach czyszczących i pielęgnacyjnych, używanych w typowym mieszkaniu. Znajdują się tu informacje o tym, których produktów należy użyć do czyszczenia czy pielęgnacji określonej powierzchni, mebli i tkanin.

W innych sekcjach wyjaśniono, w jaki sposób osiągnąć najlepsze rezultaty używając określonych produktów, przedstawiono informacje na temat ich składu i bezpiecznego stosowania oraz porady na temat postępowania w razie wypadku lub niewłaściwego użycia. Pamiętaj, że dzięki rozważnemu stosowaniu produktów, możesz zaoszczędzić pieniądze i przyczynić się do ochrony środowiska.
Jako strona internetowa wspierana przez przemysł, Cleanright nie omawia konkretnych marek, lecz dostarcza ogólnych informacji wspólnych dla różnych rodzajów i grup produktów. Celem tej strony jest przekazanie wiadomości niezbędnych do samodzielnego podejmowania świadomych decyzji oraz do uzyskania jak najlepszych rezultatów, używając produktów w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Niniejsza strona została stworzona, aby zapewniać informacje instytucjom i organizacjom pozarządowym. Ogólnodostępne dane są zaznaczone kolorem czerwonym, a sekcje w kolorze szarym na pasku narzędziowym przedstawiają informacje natury technicznej. Mamy nadzieję, że wizyta na stronie Cleanright przyniesie Państwu wiele korzyści.

 Program ekologicznego czyszczenia stanowi dobrowolną inicjatywę przemysłu, zachęcającą producentów i konsumentów do stosowania bardziej zrównoważonych sposobów czyszczenia. Stopniowo logo programu będzie pojawiać się na wielu różnych środkach czyszczących, poczynając od detergentów do prania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj .

Cleanright jest wspólną inicjatywą Międzynarodowego Stowarzyszenia A.I.S.E. , organizacji reprezentującej branżę mydeł, detergentów i środków czystości oraz Cefic , organizacji reprezentującej przemysł chemiczny w Europie.

 W Polsce A.I.S.E. reprezentowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, natomiast Cefic - przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français