Wskazówki

Domowe środki czystości są bezpieczne w przypadku ich stosowania i przechowywania zgodnie z instrukcjami na opakowaniu. Zawsze uważnie czytaj wskazówki i stosuj się do nich.

Zawsze bierz pod uwagę poniższe instrukcje i piktogramy (znajdujące się na opakowaniach/butelkach proszków do prania i środków czystości). Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatywy dotyczącej piktogramów bezpiecznego stosowania zainicjowanej przez stowarzyszenie A.I.S.E., przejdź do części „Inicjatywy” w tej witrynie. Aby uzyskać informacje na temat bezpiecznego/optymalnego stosowania, zapoznaj się z częścią „Czytaj etykietę”.

Przechowywać poza zasięgiem dzieci.


Unikać kontaktu z oczami.

Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu dokładnie przemyć oczy wodą.


Po użyciu umyć ręce.


Wrażliwa lub uszkodzona skóra.

Osoby o wrażliwej lub uszkodzonej skórze powinny unikać dłuższego kontaktu z produktem.


Nie połykać.

W razie połknięcia skontaktować się z lekarzem.


Przechowywać w oryginalnym opakowaniu


Nie mieszać z innymi produktami.


Po użyciu wywietrzyć pomieszczenie


Zapas produktu przechowywać w oryginalnym opakowaniu.


Nie dotykać produktu mokrymi rękami.


Szczelnie zamykać pokrywę.


Szczelnie zamykać torebkę.


Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français