Zalecenia producenta dotyczące dozowania

Europejskie Rozporządzenie w sprawie detergentów wymaga, aby producenci podawali na etykiecie produktu odpowiednie informacje dotyczące dozowania.

W przypadku proszków do prania na etykiecie znajdują się zalecenia dotyczące
dozowania, w zależności od następujących czynników:

1. Twardość wody (mała, średnia lub duża) oraz

2. Stopień zabrudzenia tkanin (niski, normalny lub wysoki)

Symbol podkoszulka oznacza stopień zabrudzenia: 1 plama: niewielkie zabrudzenie, 2 plamy: normalne zabrudzenie, 3 plamy: wysokie zabrudzenie.

ImageImage
 

Przestrzeganie zaleceń dotyczących dozowania umożliwi nie tylko optymalne wykorzystanie proszku do prania, ale także ograniczenie wpływu na środowisko naturalne oraz redukcję ponoszonych kosztów.

W przypa
dku innych typów produktów postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi przez producenta na opakowaniu.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français