Dobrowolne informacje na temat „bezpiecznego stosowania”

Informacje te są podawane przez producenta w wyniku dobrowolnej inicjatywy branżowej promującej bezpieczne stosowanie produktów.

Symbole bezpiecznego stosowania opracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. W celu ujednolicenia informacji na temat bezpieczeństwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. opracowało wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie symbole, jednocześnie zachęcając producentów do umieszczania ich na etykietach oraz opakowaniach.

Dobrowolne inicjatywy 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français