Dobrowolne informacje na temat „optymalnego stosowania”

Producenci podają szczegółowe informacje w oparciu o odpowiednią inicjatywę branżową zachęcającą do stosowania produktów w sposób przyjazny środowisku, umożliwiający uzyskanie najlepszych rezultatów oraz jednoczesne ograniczenie wpływu na środowisko naturalne i uzyskanie oszczędności (np. Washright, Save Energy and Water).

1) Panel Washright:

Co to oznacza?
Kampania Washright polega na przekazaniu konsumentom w Europie praktycznych wskazówek dotyczących prania w sposób przyjazny dla środowiska. Oszczędzanie energii pozwala konsumentom także ograniczyć wydatki. Kampania została zainicjowana w 1998 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. jako uzupełnienie działań branży, zmierzających do wytwarzania produktów i opakowań o mniejszym wpływie na środowisko naturalne. Kampania ta stanowi uzupełnienie działań na rzecz edukacji konsumentów pod kątem prania w sposób optymalny i bardziej ekologiczny.

Jak mogę wziąć udział?
Panel Washright pomaga w zwiększaniu świadomości na temat następujących ważnych kwestii:

•Unikanie prania
niewielkiej ilości rzeczy. Pranie odpowiedniej ilości rzeczy za każdym razem pozwala znacznie ograniczyć roczne zużycie wody i energii.
•Ilość proszku do prania powinna być proporcjonalna do twardości wody w danym regionie i stopnia zabrudzenia pranych rzeczy.
•Większość współczesnych proszków do prania działa
skutecznie w niskich temperaturach, tak więc ustawienie niższej temperatury umożliwi uzyskanie doskonałych rezultatów oraz jednocześnie pozwoli na oszczędność energii.
•Przechowywanie opakowań stałych lub uzupełniających i zakup opakowań uzupełniających, jeśli są dostępne.

Image

Dobrowolne inicjatywy


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français