Środki czystości i środki pielęgnacyjne: kluczowe dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia

Trudno wyobrazić sobie współczesny świat bez środków czystości. Życie codzienne bez tych produktów byłoby niemożliwe: brak czystych ubrań, naczyń, podłóg, niewysterylizowane urządzenia w szpitalu i kuchni.

W Europie standard higieny jest dość wysoki, ale w wielu krajach świata nadal stanowi to poważny problem. W krajach rozwijających się wielu ludzi umiera z powodu skażonej wody, złych warunków sanitarnych i braku higieny. W krajach tych występowanie niektórych chorób zakaźnych w domach i miejscach publicznych wymaga wprowadzenia wielu zmian.
Właśnie z tego powodu środki przemysłowe odgrywają znaczącą rolę w domu i poza nim. Są niezbędne nie tylko do pielęgnacji posiadanego mienia, ale stosowane regularnie mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie dzięki ograniczaniu rozprzestrzeniania się zarazków.

W całej Europie poziom zachorowań spowodowanych przez choroby przenoszone w żywności jest zbyt wysoki. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że 40% epidemii, których źródłem jest żywność ma swój początek w gospodarstwach domowych. Zarazki i czynniki chorobotwórcze są nieustannie przenoszone do domów przez ludzi, skażoną żywność i zwierzęta domowe. Badania wykazały, że niektóre typy zarazków mogą na stałe znajdować się na powierzchniach w kuchni, łazience, pralni oraz w innych pomieszczeniach. Są to min. bakterie salmonelli oraz E.coli, które mogą spowodować poważne zatrucia pokarmowe. Większość zarazków rozmnaża się w wilgotnych miejscach, takich jak zlewy, prysznice, toalety i ścieki, natomiast pleśń powstaje na mokrych powierzchniach, np. ściany pokryte kafelkami. Bakterie, takie jak gronkowiec, powodujące infekcje skóry, skaleczeń oraz wirus grypy mogą znajdować się na ręcznikach, bieliźnie, klamkach drzwi, kurkach i klawiaturach komputerowych.

Czystość, higiena i dezynfekcja – definicje

Czyszczenie to mechaniczne usuwanie brudu i zanieczyszczeń z przedmiotów oraz powierzchni. W normalnych warunkach czyszczenie mydłem i odpowiednim środkiem czystości oraz spłukanie wodą pozwala usunąć widoczne zabrudzenia oraz alergeny i zarazki. Jednak w sytuacjach, gdy występuje wysokie ryzyko przeniesienia zarazków (np. podczas przygotowywania surowych pokarmów lub gdy w domu znajduje się osoba chora lub mało odporna na infekcje) zalecane jest zastosowanie środka dezynfekującego.

Higiena to działania polegające na promowaniu zdrowego trybu życia przez mycie i utrzymywanie otoczenia w czystości przez sprzątanie, a w razie potrzeby - dezynfekcję powierzchni, urządzeń, otoczenia i przedmiotów osobistych w celu przerwania łańcucha infekcji.
Witryna ta zawiera ogólne informacje oraz wskazówki i określa najlepsze postępowanie w zakresie czyszczenia oraz higieny.

Dodatkowe informacje dotyczące korzyści płynących z higieny w domu zawiera dokument autorstwa profesor Sally Bloomfield z International Scientific Forum on Home Hygiene (IFH).


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français