Składniki

W październiku 2005 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono Rozporządzenie w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Zmiany wprowadzone przez nowe przepisy dotyczyły oznakowania i miały na celu ułatwienie użytkownikom środków czyszczących świadomy wybór produktu, jego bezpieczne stosowanie i uzyskiwanie najlepszych rezultatów.

Etykiety na środkach czystości zawierają listę wszystkich składników – praktyka ta jest stosowana od pewnego czasu. Jednak zgodnie z przepisami dotyczącymi detergentów, etykieta musi zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat składników zapachowych. Dzięki temu osoby cierpiące na alergie otrzym
ają odpowiednie informacje przy wyborze produktu. Etykieta zawiera także informacje o konserwantach dodanych do produktu. Oba składniki wymienione są razem z nazwą stosowaną w Międzynarodowym Nazewnictwie Składników Kosmetycznych INCI.

Poniższe zalecenia dotyczące
oznakowania mają zastosowanie do powszechnie dostępnych środków czystości.

Procentowe zakresy masy:
- Poniżej 5%,
- 5% lub więcej, ale poniżej 15%,
- 15% lub więcej, ale poniżej 30%,
- 30% lub więcej.

Poniższe składniki muszą zostać wymienione dla każdego produktu, jeżeli ich stężenie wynosi ponad 0,2% masy:

- fosforany,
- fosfoniany,
- anionowe środki powierzchniowo czynne,
- kationowe środki powierzchniowo czynne,
- a
mfoteryczne środki powierzchniowo czynne,
- niejonowe środki powierzchniowo czynne,
- środki wybielające zawierające utleniacz,
- środki wybielające zawierające chlor,
- kwas wersenowy i jego sole,
- NTA (kwas nitrylotrioctowy) i jego sole,
- fenole i fenole fluorowcowane,
- paradichlorobenzen,
- węglowodory aromatyczne,
- węglowodory łańcuchowe,
- węglowodory fluorowcowane,
- mydło,
- zeolity,
- związki polikarboksylowe.

Poniższe klasy składników, jeżeli zostały dodane, powinny zostać wymienione wraz ze stężeniem:
- enzymy,
- środki dezynfekujące,
- rozjaśniacze optyczne,
- środki zapachowe.

Ponadto,
aby ułatwić uzyskanie informacji na temat składników produktu, etykieta powinna zawierać adres witryny internetowej zawierającej dodatkowe informacje.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat europejskich przepisów dotyczących detergentów i ich znaczenia dla konsumentów, pobierz
dokument w formacie pdf


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français