Dodatkowe informacje podawane przez producenta

Na niektórych opakowaniach środków do zmywarek mogą znajdować się użyteczne wskazówki dotyczące uzyskiwania najlepszych rezultatów, na przykład poprzez stosowanie dodatkowych produktów do zmywarek w regionach o dużym stopniu twardości wody oraz informacje o przedmiotach, które można i których nie należy wkładać do zmywarek.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français