Liczba myć

Liczba myć, jaką umożliwia środek do zmywarek zwykle podana jest na opakowaniu jako liczba tabletek (1 tabletka = 1 mycie); można ją też obliczyć, dzieląc masę netto produktu przez zalecaną ilość w gramach na jedno mycie.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français