Dobrowolne informacje na temat bezpiecznego stosowania

Informacje te są podawane przez producenta w wyniku dobrowolnej inicjatywy branżowej, promującej bezpieczne stosowanie produktów.

Symbole bezpiecznego stosowania opracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E.
W celu ujednolicenia przekazu informacji dotyczących bezpieczeństwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. opracowało wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie symbole, jednocześnie zachęcając producentów do umieszczania ich na etykietach oraz opakowaniach.


Dobrowolne inicjatywy
 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français