Dobrowolne informacje na temat optymalnego stosowania

Producenci podają szczegółowe informacje w oparciu o odpowiednią inicjatywę branżową zachęcającą do zrównoważonego stosowania produktów, które to umożliwia osiągnięcie najlepszych rezultatów przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne i uzyskaniu oszczędności (np. Washright, Save Energy and Water).

1) Save Energy and Water
Co to oznacza?


Save Energy and Water to dobrowolna inicjatywa zapoczątkowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E., zachęcająca konsumentów do korzystania ze zmywarek w sposób przyjazny dla środowiska przy jednoczesnym uzyskiwaniu optymalnych rezultatów.

Jak mogę wziąć w niej udział?

Ustaw temperaturę pracy zmywarki na 50°C, 55°C lub wybierz program automatyczny. Programy te zapewniają uzyskanie optymalnych rezultatów przy jednoczesnej oszczędności energii i wody.Image

Dobrowolne inicjatywy


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français