Czytaj etykietę!

Jeżeli wiesz jak, wszystko jest łatwe (i bezpieczne)!

Najważniejsza rada producentów środków czystości jest jednocześnie najprostsza: przed użyciem produktu zawsze przeczytaj informacje na etykiecie.

Wszystkie ważne informacje na temat bezpiecznego i efektywnego stosowania środków czystości podano na etykiecie. Uważne przeczytanie i stosowanie się do podanych instrukcji ułatwi zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania, ochronę środowiska oraz optymalne zastosowanie produktu. Etykiety zawierają także informacje dotyczące postępowania w razie wypadku.

Informacje na temat produktu można także uzyskać za pośrednictwem infolinii lub witryny internetowej producenta.

Poniższa część zawiera szczegółowe informacje na temat typów informacji podanych na etykiecie oraz ich znaczenia. 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français