Woda

Image Europejski styl życia uległ znacznym przemianom w ciągu ostatnich 150 lat. Bieżąca woda w kranie oznacza, że używamy jej wszędzie: w wannie, pod prysznicem, w zlewie, w basenie, w ogrodzie, ale również w pralkach i zmywarkach. W zachodnim społeczeństwie woda traktowana jest jak coś oczywistego. W rezultacie istnieje ryzyko zachwiania równowagi między popytem i podażą wody,  co powoduje, że istnieje konieczność ograniczenia jej zużycia. W przeciwnym razie, coraz większy procent populacji borykać się będzie z problemem niedoboru wody. Zrozumienie sposobów ograniczenia zużycia wody stało się kluczowym zagadnieniem, zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Jakość wody

Członkowie stowarzyszeń A.I.S.E. i Cefic od wielu lat pracują nad unowocześnieniem metod rozwoju produktów, które będą miały mniejszy wpływ na wodę i środowisko. Skutecznym sposobem jest stosowanie do produkcji składników, które ulegają biodegradacji. Biodegradacja to naturalny proces rozkładu substancji organicznych przez bakterie. Jeśli biodegradacja nie jest pełna, powstają produkty pośrednie, które kumulują się w środowisku lub są rozkładane w inny sposób. Innowacje wprowadzone przez przemysł oraz rozporządzenie o detergentach (WE) nr 648/2004 (które skutkowało powstaniem dalszych przepisów w tej materii) sprawiły, że stosowane dziś środki powierzchniowo czynne (najważniejsze składniki proszku do prania) ulegają biodegradacji. Więcej informacji na temat biodegradacji środków powierzchniowo czynnych znajduje się tutaj

Kwestie jakości wody w Unii Europejskiej powinny być także rozpatrywane w kontekście wdrożenia Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (UWWTD), która ma na celu poprawę stanu ścieków.

Nasz przemysł stale współpracuje z ustawodawcą, ośrodkami akademickimi i ekspertami na rzecz poprawy jakości produktów.

Oszczędność Wody

Wiele produktów z naszej branży wykorzystuje wodę w całym cyklu życia, to znaczy od produkcji do konsumpcji. Woda jest używana w fabrykach w procesie produkcyjnym, a następnie przez konsumentów podczas stosowania naszych produktów, na przykład przy używaniu płynu do mycia naczyń lub proszku do prania.

Aby zachęcić do oszczędzania wody, firmy należące do naszego stowarzyszenia podejmują działania na rzecz ograniczenia zużycia wody,  poprzez informowanie konsumentów o możliwościach używania mniejszej ilości wody oraz poprzez poprawę jakości produktów. Ponadto stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic wypracowały schematy dobrych praktyk przemysłowych, takie jak Odpowiedzialność i troska oraz Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących, aby między innymi ograniczać zużycie wody.

Większość wody zużywanej w związku ze środkami czystości, to woda zużywana przez konsumentów podczas ich stosowania. Z tego powodu stowarzyszenie A.I.S.E. uruchomiło kampanię Washright  oraz projekt Oszczędzaj energię i wodę, których celem jest wskazanie konsumentom, w jaki sposób mogą pomóc w ograniczeniu zużycia wody, zachowując jednocześnie dotychczasowe optymalne efekty stosowania środków czystości.

Czy wiesz, że stosując programy 50°C, 55°C lub automatyczne, zamiast programów myjących w wysokiej temperaturze możesz oszczędzić*:
…do 84 kWh energii elektrycznej rocznie? To około 80 pełnych cykli zmywania, czyli trzy miesiące zmywania za darmo!
…do 1 497 litrów wody rocznie? Odpowiada to ilości wody zużywanej podczas 43 kąpieli pod prysznicem lub 19 w wannie, przy przeciętnym wykorzystaniu wody.
* na podstawie maksymalnej oszczędności, jaką można osiągnąć, określonej na przykładzie zmywarek dostępnych na rynku europejskim oraz danych o przeciętnym zużyciu wody i energii przez zmywarki w Europie.
www.saveenergyandwater.com

Strona Odwiedź dom w tym serwisie przedstawia kilka dodatkowych wskazówek, jak oszczędzać wodę podczas rutynowych czynności wykonywanych w domu. 


 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français