Wstęp

W tej części znajdują się informacje na temat składników chemicznych stosowanych w środkach czystości, a zwłaszcza:
-  kluczowe zasady dotyczące oceny bezpieczeństwa wykonywanej dla składników (patrz “Bezpieczeństwo składników”)
- różne grupy składników chemicznych i ich funkcje, ich rola w produktach (patrz “Grupy chemiczne i ich funkcje”);
- alfabetyczna lista składników A-Z, w której można wyszukiwać składniki po ich nazwach (patrz “Wyszukiwanie składników”).Umożliwia ona odnalezienie informacji na temat typów produktów, w których się znajdują, ich grupy, numeru CAS i zasad bezpieczeństwa.
Mamy nadzieję, że ta część pozwoli lepiej zrozumieć skład naszych produktów oraz odpowiedzieć na pytania dotyczące roli poszczególnych składników i ich bezpieczeństwa.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français