Zrównoważony rozwój: najwyższy priorytet naszej branży

“Zrównoważony rozwój to rozwój mający na celu zaspokojenie aspiracji rozwojowych obecnego pokolenia w sposób umożliwiający realizację tych samych dążeń następnym pokoleniom” - Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju (“Komisja Brundtland”, 1987).

Zrównoważony rozwój oparty jest na trzech powiązanych ze sobą filarach: ochronie środowiska, rozwoju społecznym i wzroście ekonomicznym. Krótko mówiąc, zrównoważony rozwój zapewnia, że nasze dzisiejsze działania nie będą miały negatywnego wpływu na przyszłe pokolenia.

Przykładem są zmiany klimatyczne spowodowane przez emisję gazu cieplarnianego, który ulegał kumulacji w atmosferze ziemskiej przez ostatnie 150 lat rozwoju przemysłu. Według Międzyrządowego Zespołu do spraw Zmian Klimatu dalsze podwyższanie średniej temperatury może spowodować w najbliższych dekadach katastrofalne zniszczenia w wielu częściach świata, o ile emisja gazów cieplarnianych nie będzie ograniczana. Rozwiązanie tego problemu dodatkowo utrudnia wzrastające zapotrzebowanie na energię – jeden z większych czynników zwiększania emisji gazów cieplarnianych – ponieważ szybko uprzemysławiające się kraje zaczynają odgrywać coraz większą rolę w globalnej gospodarce. 

Wzrost temperatury będzie powodować topnienie lodowców. Spowoduje to poważne konsekwencje, w tym drastyczne zmniejszenie zasobów wody pitnej w wielu rejonach świata.

Co to oznacza dla nas?
Detergenty odgrywają ważną rolę w utrzymaniu czystości i higieny w gospodarstwach domowych i miejscach publicznych, takich jak szkoły, szpitale, hotele i restauracje. Służą one również do pielęgnacji i utrzymywania w dobrym stanie naszego dobytku oraz zapewniają nam ogólne poczucie dobrobytu. Są one istotne dla zdrowia i jakości życia, dlatego też służą rozwojowi społecznemu, jednemu z trzech filarów zrównoważonego rozwoju.

Jednak te produkty powodują jednocześnie zużycie energii i wody, nie tylko w procesie produkcji, ale również podczas ich używania przez konsumentów. Właśnie stosowanie środków czystości stanowi większą część ich całościowego oddziaływania na środowisko – począwszy od powstania produktu, poprzez stosowanie aż do utylizacji. Dlatego niezwykle ważne jest, aby użytkownicy wiedzieli, w jaki sposób odpowiedzialnie stosować produkty, tak aby w pełni cieszyć się ich zaletami, bez nadmiernego obciążania cennych zasobów naturalnych.

Co możemy zrobić?
Nasza branża jest silnie zaangażowana w stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Producenci stale pracują nad zwiększeniem efektywności i zrównoważonego charakteru działań produkcyjnych oraz logistycznych, a także wprowadzaniem surowców bardziej przyjaznych dla środowiska. Podejmują oni także liczne inicjatywy w celu poinformowania konsumentów o sposobach stosowania produktów w sposób najbardziej przyjazny środowisku.

Stowarzyszenia Cefic i A.I.S.E. są aktywne na tym polu od dłuższego czasu. W dalszej części serwisu przedstawiono konkretne działania, kampanie i inicjatywy promujące zrównoważony rozwój podczas wytwarzania oraz stosowania produktów.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français