Bezpieczeństwo – każdy może się do niego przyczynić

Środki czystości używane są codziennie w celu zapewnienia czystości, zdrowia i dobrego samopoczucia.  Mimo, że opracowano je tak, aby zapewnić bezpieczeństwo w trakcie prawidłowego stosowania, zawsze konieczne jest zachowanie ostrożności – szczególnie w obecności dzieci. 

Nasza branża od wielu lat oferuje bezpieczne produkty. Działania te poparte są wieloma dobrowolnymi inicjatywami oraz wymaganymi regulacjami wynikającymi z przepisów europejskich.

W porozumieniu z organizacjami konsumenckimi, władzami i ekspertami, przemysł chemiczny stale podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa i ekologicznosci produktów, na przykład poprzez stosowanie składników, które wywierają mniejszy wpływ na środowisko naturalne oraz opracowanie etykiet i innych sposobów komunikacji, dostarczających konsumentom informacji niezbędnych do bezpiecznego i odpowiedzialnego stosowania produktów. 

W tej części znajdują się informacje dotyczące następujących kwestii:

• Wskazówki na temat znaczenia czytania etykiet przed użyciem produktu,
• Wiadomości dotyczące bezpieczeństwa, mające zastosowanie w przypadku mydeł, środków czystości i produktów do konserwacji dostępnych na rynku;
• Porady na temat postępowania w razie wypadku lub niewłaściwego użycia produktu
• Podstawowe zasady oceny bezpieczeństwa składników używanych w produkcie,
• Informacje na temat dobrowolnych inicjatyw Międzynarodowego Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. i stowarzyszenia Cefic, realizowanych przez branżę w dziedzinie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français