Washright

Image Image

W roku 1999 stowarzyszenie A.I.S.E. opracowało ogólnoeuropejską kampanię, realizowaną poprzez reklamy telewizyjne, działania promocyjne oraz informacje na opakowaniach, promującą pranie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Miliony pojemników z proszkami do prania sprzedawane w Europie posiadają etykiety Washright z informacją dla konsumentów, promującą najlepsze sposoby prania.
Szukaj takich etykiet na opakowaniach proszków do prania i postępuj zgodnie z opisanymi na nich zasadami, a uzyskasz oszczędności wody, energii, CO2 i pieniędzy!

FAKT:  W latach 1996-2001 średnia temperatura prania w Europie spadła o 6,4% (z 48°C do 46°C, a związane z nią zużycie energii z 1,04kWh do 0,99kWh*) dzięki wysiłkom producentów proszków oraz konsumentów. Zaoszczędzona energia jest równa energii potrzebnej do zasilenia 900 000 europejskich gospodarstw domowych przez rok. Jednak pole do dalszych oszczędności jest wciąż ogromne!
*Źródło: A.I.S.E.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français