Bardziej zrównoważone produkty

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju ważna jest ocena wpływu na środowisko produktów w całym cyklu ich życia, to znaczy od koncepcji i wytworzenia, poprzez używanie aż do utylizacji lub ponownego wykorzystania.

Ocena ta pozwala producentom stale doskonalić metody wytwarzania oraz zalecać optymalne sposoby stosowania produktów, po to, aby zapewnić maksymalną efektywność produktów i jak najmniejszą ilość odpadów. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest korzystanie z surowców ulegających biodegradacji. Inny sposób to korzystanie z opakowań, które można ponownie wykorzystać, a także opracowanie receptur zapewniających optymalne rezultaty przy mniejszym zużyciu surowców, czego efektem jest zmniejszenie rozmiaru opakowań produktów i ilości surowców.

Kliknij jeden z odnośników, aby dowiedzieć się więcej na temat Ekologicznej Oceny Cyklu Życia Produktu- Life Cycle AssessmentInnowacje technologiczne, Woda, Biodegradacji oraz Opakowań i utylizacji


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français