Program odpowiedzialności za produkty do odświeżania powietrza

Program odpowiedzialności za produkty do odświeżania powietrza jest nową inicjatywą A.I.S.E., uruchomioną w październiku 2007. Ma on na celu promowanie dobrych praktyk przemysłowych, poprzez odpowiedzialną produkcję, reklamę i używanie odświeżaczy powietrza w całej Europie, dając konsumentom możliwość dokonywania wyboru na podstawie kompletnych informacji o bezpiecznym stosowaniu produktu.

Firmy zobowiązały się przestrzegać następujących zasad:

> Rozwój/bezpieczeństwo produktu
Ocena składników produktu na podstawie określonych standardów technicznych, np. WHO, IFRA/EFFA dla zapachów, CEN, itp.

> Informacje o produkcie
Umieszczanie dobrze widocznych, czytelnych informacji na temat bezpieczeństwa używania produktu, a także publikowanie w Internecie dodatkowych informacji dotyczących składu surowcowego
> Postać produktu
Dobra praktyka w zakresie wyglądu produktu (np. produkt nie powinien wyglądać jak zabawka)

> Reklama i informacja o produkcie
Dobre praktyki w zakresie informacji (np. nieumieszczanie w reklamie scen z kobietami ciężarnymi lub małymi dziećmi używającymi produktu, uwzględnianie reklamacji)
Pełen opis Programu odpowiedzialności za produkty do odświeżania powietrza A.I.S.E. i dodatkowe informacje na jego temat są dostępne w A.I.S.E. lub organizacjach krajowych, pod adresem:

www.aise.eu/airfresheners


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français