ERASM

Image Program ERASM (Environmental Risk Assessment and Management) powstał w roku 1991 jako odpowiedź branży na trwający proces oceny ryzyka w Europie.

Ta wspólna platforma europejskich producentów środków czystości oraz substancji powierzchniowo czynnych reprezentowana przez stowarzyszenie A.I.S.E (Association Internationale de la Savonnerie, de la Détergence et des Produits d’Entretien) i CESIO (Comité Européen des Agents Surface et de leurs Intermédiaires Organiques), inicjuje i koordynuje wspólne działania branży służące poprawie i powiększeniu bazy wiedzy na temat oceny ryzyka dla środowiska, związanego substancjami powierzchniowo czynnymi stosowanymi w detergentach

Działalność grupy ERASM obejmuje kilka projektów zarządzanych przez ekspertów branżowych i wykonywanych niekiedy we współpracy z innymi zainteresowanymi podmiotami.

www.erasm.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français