Odpowiedzialność i Troska

Image Responsible Care® (Odpowiedzialność i Troska) to globalna dobrowolna inicjatywa branży środków czystości, w ramach której firmy produkujące środki chemiczne, poprzez narodowe stowarzyszenia, współpracują ze sobą w celu stałego zwiększania ich bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska oraz informowania partnerów na temat produktów i procesów

Etyka Responsible Care® pomaga naszej branży w działaniach bezpiecznych, korzystnych ekonomicznie oraz z troską o przyszłe pokolenia, i została poparta przez UNEP jako inicjatywa znacznie wpływająca na zrównoważony rozwój podczas szczytu World Summit on Sustainable Development w roku 2002.

Więcej informacji na temat projektu Odpowiedzialność i Troska znajduje się na stronie www.responsiblecare.org


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français