HERA

Image HERA (Ocena ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego - Human and Environmental Risk Assessment) jest wspólną inicjatywą stowarzyszeń A.I.S.E./Cefic podjętą w roku 1999, ustanawiającą wspólny schemat do tworzenia systemu oceny ryzyka dla głównych składników używanych w przemyśle domowych środków czystości. Ten schemat oceny zapewnia kompletność i przejrzystość informacji dotyczących bezpieczeństwa składników używanych w tych produktach.

Proces ma na celu wspieranie idei oceny ryzyka przyświecającej pracom legislacyjnym w Unii Europejskiej i może służyć jako projekt pilotażowy dla zastosowania podobnych procesów w innych branżach i/lub na innych terenach. 5 lat przed powstaniem systemu REACH, projekt HERA odegrał bardzo ważną rolę dla środków chemicznych i działań skupionych obecnie wokół systemu REACH.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu HERA oraz aby uzyskać listę ocen ryzyka, która powstała w tym kontekście, prosimy odwiedzić stronę www.heraproject.com
 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français