Zrównoważona produkcja

Stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic podjęły wiele dobrowolnych inicjatyw mających na celu promowanie “zrównoważonej produkcji”. Skupiają się one na wdrożeniu dobrych praktyk w takich obszarach jak wybór dostawców, ocena bezpieczeństwa oraz receptury produkcyjne.

Przewiń ekran, aby przeczytać ogólne opisy tych inicjatyw lub kliknij nazwę po lewej stronie, aby uzyskać więcej informacji.

HERA
Projekt Ocena ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego (Human and Environmental Risk Assessment - HERA) jest wspólną inicjatywą stowarzyszeń A.I.S.E./Cefic podjętą w roku 1999, ustanawiającą metodę tworzenia wspólnego systemu oceny ryzyka dla głównych składników używanych w przemyśle domowych środków czystości.
Więcej informacji

Odpowiedzialność i Troska
Responsible Care® (Odpowiedzialność i Troska) to globalna dobrowolna inicjatywa branży środków czystości, w ramach której firmy produkujące środki chemiczne współpracują ze sobą w celu stałego zwiększania ich bezpieczeństwa dla zdrowia i środowiska oraz informowania partnerów na temat produktów i procesów.
Więcej informacji

DUCC
Downstream Users of Chemicals Coordination Group (Grupa koordynacyjna dalszych użytkowników chemikaliów)  - stowarzyszenie utworzone w roku 2001 w celu opracowania systemu udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).
Więcej informacji

Karta na rzecz zrównoważonych środowiskowo środków i systemów czyszczących

ERASM
Program ERASM (Environmental Risk Assessment and Management), uruchomiony w 1991 roku jest wspólną inicjatywą z CESIO (stowarzyszenie producentów środków powierzchniowo czynnych) powołaną w celu badania wpływu substancji powierzchniowo czynnych na środowisko.
Więcej informacji

Projekty zrównoważonej produkcji środków piorących
Te inicjatywy mają na celu promocję zrównoważonego rozwoju przez zachęcanie producentów do opracowania receptur skoncentrowanych proszków do prania w pralkach automatycznych, co prowadzi do zmniejszenia ilości proszku stosowanej przez konsumentów. Celem projektów jest również wyrabianie wśród konsumentów świadomości zmniejszania wpływu na środowisko poprzez używanie produktów w mniejszych dozach
Więcej informacji

Program odpowiedzialności za produkty do odświeżania powietrza
Program uruchomiony przez A.I.S.E w roku 2007 w celu promocji odpowiedzialnego wytwarzania, reklamowania i używania odświeżaczy powietrza.
Więcej informacji

 

 

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français