Dodatkowe inicjatywy w celu zrównoważonego rozwoju

Poza własnymi inicjatywami naszej branży, istnieje także wiele innych programów dotyczących kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Image
Etykieta na urządzeniach elektrycznych z informacjami dotyczącymi zużycia energii

Unijne etykiety z informacjami o zużyciu energii, wprowadzone dyrektywami UE 10 lat temu, mają na celu zachęcenie do kupowania urządzeń (pralek, zmywarek itp.), które łączą optymalne parametry funkcjonalne z niskim zużyciem energii. Ocena urządzeń pod kątem wydajności i zużycia energii oparta jest na standardach Unii Europejskiej i testach laboratoryjnych. Klienci przychylnie przyjęli system obowiązkowego etykietowania, który umożliwia im porównanie różnych modeli pod kątem efektywności energetycznej. Zawsze czytaj informacje na etykiecie przed zakupem nowego urządzenia! 

Ekoetykieta:
Image Image 

Na niektórych produktach można także zobaczyć następujące etykiety (Ekoetykieta EU, Łabędź Nordycki - Skandynawia, Niebieski Anioł - Niemcy). Są to tak zwane “Ekoetykiety”, zdefiniowane przez instytucje europejskie lub krajowe, określające specyficzne kryteria środowiskowe, które muszą być wypełnione przez receptury i opakowania produktów. Udział w tych programach jest dobrowolny.

Istnieją także różne lokalne inicjatywy zmierzające do promocji zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Więcej informacji można uzyskać u lokalnych władz, w krajowych stowarzyszeniach konsumentów i producentów.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français