Opakowania i utylizacja

Image Optymalizacja gospodarki opakowaniami oraz ich utylizacja są obszarami, w których wspólne wysiłki przemysłu, konsumentów i władz lokalnych mogą przynieść znaczące efekty.

W przypadku środków czystości opakowanie odgrywa bardzo ważną rolę. Pojemniki, w które pakowane są te produkty, muszą zapewnić bezpieczny transport, dobrze prezentować się na półkach i ułatwić ich stosowanie. Ponadto na opakowaniu muszą znajdować się wyczerpujące informacje dla konsumenta o produkcie, o sposobie jego użycia i dozowania  oraz o zasadach bezpiecznego stosowania. Dlatego niezwykle istotne jest, aby konsumenci czytali etykiety.

Nasza branża stara się zredukować ilość opakowań i szuka rozwiązań biorących pod uwagę następujące kwestie: 

1. Redukcja wielkości opakowań
Zmniejszenie wielkości opakowania wymaga większej koncentracji produktów np. proszków do prania. W ten sposób można ograniczyć wielkość i ciężar produktu przy zachowaniu jego skuteczności.  Większy stopień skoncentrowania detergentów umożliwia:
• Zmniejszenie zużycia energii przy produkcji
• Zmniejszenie materiałochłonności (mniejsza ilość surowców na dozę)
• Zmniejszenie ilości produktu (a więc i odpadów)
• Zmniejszenie opakowań

Producenci coraz częściej decydują się na optymalizację wielkości opakowań, aby zajmowały one mniej miejsca, ponieważ transport skoncentrowanych produktów wymaga użycia mniejszej liczby pojazdów.
Pierwsze opakowania proszków o kompaktowych rozmiarach pojawiły się na rynku w latach 90-tych. Nasza branża wprowadza na rynek coraz więcej środków czystości w kompaktowych opakowaniach, poszukując jednocześnie sposobów zwiększenia efektywności produktów bez zwiększania ich wpływu na środowisko.

2. Rozwój metod odzyskiwania opakowań w celu optymalizacji ich wykorzystania
Od roku 1994 ustawodawstwo europejskie obciąża odpowiedzialnością za odzyskiwanie i recykling opakowań podmioty wykorzystujące opakowania na dowolnym etapie łańcucha dostaw. Dyrektywa Unii Europejskiej 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych ma na celu ograniczenie odpadów opakowaniowych przez redukcję, ponowne wykorzystanie, recykling i inne formy ich odzyskiwania. 

Zielony punkt

Green Dot 

Zielony Punkt jest symbolem dobrze rozpoznawalnym w wielu krajach europejskich. Firmy posługujące się tym znakiem zobowiązują się do przestrzegania zasad systemu odzyskiwania opakowań obowiązującego w Europie.Organizacje zajmujące się odzyskiwaniem opakowań w poszczególnych krajach znajdują się na stronie  http://www.pro-e.org/ 

Zielony Punkt jest zastrzeżonym znakiem towarowym i został po raz pierwszy wprowadzony w roku 1991 przez firmę Duales System Deutschland, która udzieliła licencji na jego używanie innym przedsiębiorstwom w  niektórych krajach członkowskich. Stosowanie znaku jest dobrowolne. Więcej informacji na temat różnych systemów odzyskiwania opakowań można uzyskać na stronie EUROPEN www.europen.be , a o systemach używających symbolu Zielony Punkt, na stronie ProEurope www.pro-e.org.

W roku 1997 decyzja Komisji Europejskiej dotycząca identyfikacji materiałów opakowaniowch (97/129/WE) ustanowiła system identyfikacji opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru lub tektury, metalu, drewna, tekstyliów, szkła lub kompozytów. Identyfikacja powinna znajdować się   wewnątrz lub poniżej znaku informującego o przydatności do recyklingu albo ponownego wykorzystania.
Używanie numerów lub systemu skrótów jest dobrowolne. Jednak firmy, które zdecydowały się na identyfikowanie opakowań używanych w Unii Europejskiej, powinny stosować oznakowanie zgodne z  decyzją Komisji.

Identyfikacji materiału opakowania nie należy mylić z innymi symbolami często stosowanymi na opakowaniach, takimi jak symbol przydatności do recyklingu lub zalecenie do stosowania się do obowiązującego systemu zbiórki odpadów, a także innymi informacjami dla konsumentów, na przykład o możliwości ponownego wykorzystania.

Wstęga Mobiusa

Image

Wstęga Mobiusa z trzema strzałkami jest powszechnie rozpoznawalnym symbolem recyklingu. Każda ze strzałek oznacza jeden aspekt pomyślnego programu recyklingu: zbieranie, przetworzenie na nowy produkt i ponowny zakup przez konsumenta. Symbol jest stosowany na opakowaniach przydatnych  do recyklingu.  

Tworzywa sztuczne

Image

Butelki plastikowe, pojemniki i opakowania zazwyczaj posiadają symbol określający rodzaj tworzywa sztucznego, z którego zostały wykonane. Amerykańskie Towarzystwo Producentów Plastiku (American Society of Plastics Industry - SPI) wprowadziło w roku 1988 system kodowania tworzyw. Symbole umieszczane na plastikowych butelkach, pojemnikach i opakowaniach są odmianą oryginalnej wstęgi Mobiusa. Stanowią one jej uproszczoną wersję.
Na butelkach symbol jest zazwyczaj umieszczany na dnie w formie wypukłego  wytłoczenia, co sprawia, że nie zawsze jest wyraźnie widoczny. Symbol zawiera numer otoczony wstęgą Mobiusa i zazwyczaj, ale nie zawsze, chemiczną nazwę tworzywa w formie akronimu. Więcej informacji znajduje się na stronie www.europen.be 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français