Zrównoważony rozwój – branża przejmuje inicjatywę!

Stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic podjęły kilka dobrowolnych inicjatyw dotyczących zrównoważonego rozwoju. Ich celem jest przekazywanie informacji i zachęcanie do stosowania środków czystości, w domu oraz w pracy, w sposób przyjazny dla środowiska.

Poniżej znajduje się lista inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa, podjętych przez instytucje branżowe:

HERA
Ocena ryzyka dla ludzi i środowiska związanego ze składnikami domowych środków czystości.

Responsible Care
Dobrowolna inicjatywna stowarzyszenia Cefic, której celem jest poprawa sposobu przetwarzania i zarządzania środkami chemicznymi.

ERASM
Ocena i zarządzanie ryzykiem dla środowiska - wspólna inicjatywa stowarzyszeń A.I.S.E., Cefic i CESIO, zainicjowana w 1991 roku.

Symbole Bezpiecznego Stosowania
Ułatwienie dla konsumentów w celu bezpiecznego stosowanie produktów.

Program Odpowiedzialności Za Produkty Do Odświeżania Powietrza
Program uruchomiony przez A.I.S.E w roku 2007 w celu promocji odpowiedzialnego wytwarzania, reklamowania i używania odświeżaczy powietrza.

Aby uzyskać informacje na temat innych dobrowolnych inicjatyw, przejdź do części Inicjatywy.

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français