Ekologiczna ocena cyklu życia produktu - podstawy

Life Cycle

Ekologiczna ocena cyklu życia jest narzędziem badania potencjalnego wpływu produktu na środowisko w całym okresie istnienia produktu – „od kołyski po grób”. W przypadku detergentów i  środków czystości przy dokonywaniu tej oceny uwzględnia się takie elementy, jak surowce do produkcji, dystrybucja, stosowanie i utylizacja.

W odniesieniu do zrównoważonego rozwoju ważne jest uwzględnienie całego cyklu życia produktu. Na przykład należy nie tylko przyjrzeć się procesowi produkcji (koncepcja, wytwarzanie, pakowanie, dystrybucja), ale także sposobowi używania produktu, biorąc pod uwagę wpływ na zdrowie ludzi, wykorzystanie zasobów oraz konsekwencje ekologiczne (woda, energia, odpady).

Poniższy wykres ekologicznej oceny cyklu życia produktu pokazuje, że proszek do prania wywiera największy wpływ na środowisko w fazie stosowania. Zachęcanie konsumentów do odegrania pozytywnej roli poprzez zmianę swoich przyzwyczajeń na bardziej zrównoważoną konsumpcję, jest w związku z tym obiecującą metodą ochrony środowiska.

Ekologiczna analiza cyklu życia proszku do prania i głównego procesu prania
(źródło: A.I.S.E. LCA Task Force)


Ekologiczna analiza cyklu życia
Image

Uwaga: COD; Chemical Oxygen Demand (chemiczne zapotrzebowanie na tlen).
Jak pokazuje wykres, ekologiczna analiza cyklu życia wykazała, że emisja jest szczególnie wysoka w fazie używania i utylizacji domowych proszków do prania. Nawet niewielkie zmniejszenie zużywanej ilości proszku oraz temperatury prania spowoduje również ograniczenie wpływu energii wykorzystywanej podczas produkcji i transportu, opakowań i odpadów stałych, a przez to sumarycznego obciążenia środowiska. Ilustruje to konieczność zachęcania do zrównoważonej produkcji, ale również konsumpcji.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français