Zastrzeżenia prawne

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INFORMACJĘ PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEGO SERWISU

Warunki korzystania z serwisu internetowego. Warunki mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

Treść
Wszelkie materiały zamieszczone w tym serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny. Zostały one zamieszczone w dobrej wierze oraz w przekonaniu, że są prawdziwe. Niemniej jednak stowarzyszenia Cefic i A.I.S.E. nie ponoszą żadnej odpowiedzialności ani nie mogą gwarantować poprawności i kompletności tych informacji. Stowarzyszenia A.I.S.E. /Cefic nie ponoszą odpowiedzialności za niedokładne lub niekompletne informacje opublikowane w niniejszym serwisie.

Odniesienia do konkretnych produktów zamieszczone w tym serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny, wybór produktów należy tylko i wyłącznie do konsumenta. Stowarzyszenia Cefic i A.I.S.E. nie oferują konsumentom żadnych towarów ani usług. Dlatego kategorie produktów, ich składniki ani usługi opisane w tym serwisie nie stanowią oferty handlowej stowarzyszenia Cefic lub A.I.S.E..

Stowarzyszenia Cefic i A.I.S.E. w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów zamieszczonych w tym serwisie. Nie są one również w żadnym stopniu odpowiedzialne za jakiekolwiek szkody wynikłe z wykorzystania lub zdania się na informacje podanym w tym serwisie.

Stowarzyszenia A.I.S.E. i Cefic zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w treści niniejszego serwisu w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa autorskie
Prawa autorskie do niniejszego serwisu i jego treści należą do stowarzyszeń Cefic i A.I.S.E..  Ich powielanie do celów niekomercyjnych jest dozwolone, pod warunkiem umieszczenia informacji o ich pochodzeniu.

Stowarzyszenia Cefic i A.I.S.E. nie posiadają praw autorskich do żadnych oficjalnych dokumentów ani dokumentów publicznych zamieszczonych w tym serwisie. Jeśli dokumenty te są chronione prawami autorskimi innych podmiotów, prawa te muszą być przestrzegane.

Znak towarowy
Prawa własności do logo i znaków towarowych, na przykład logo Cefic, używanych w tym serwisie, muszą być przestrzegane. Prawa te nie są nikomu udzielane.

Odnośniki
Odnośniki do innych serwisów internetowych zamieszczane są wyłącznie dla wygody użytkownika. Dlatego z zamieszczenia tych odnośników nie wynika jakakolwiek odpowiedzialność za treść tych serwisów ze strony stowarzyszeń Cefic i/lub A.I.S.E., jak również nie oznacza to, że stowarzyszenia te aprobują ich treść. Stowarzyszenia Cefic i/lub A.I.S.E. nie odpowiadają w żaden sposób za charakter serwisów, do których prowadzą zamieszczone odnośniki, ani za ich treść.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français