Ocena bezpieczeństwa produktu

Najwyższej jakości środki czystości spełniają swoją rolę dzięki doskonałym recepturom. Producenci zapewniają bezpieczeństwo produktów, przeprowadzając rygorystyczne oceny bezpieczeństwa i właściwie oznakowując produkt. Ale w jaki sposób producenci określają, które substancje są bezpieczne? W jaki sposób określa się poziom „zagrożenia” i „ryzyka”?

W przypadku oceny bezpieczeństwa składników chemicznych należy dokładnie poznać znaczenie używanej terminologii. Wiele osób używa pojęć „zagrożenie” i „ryzyko” zamiennie, mimo że mają one zupełnie odmienne znaczenie!

Ryzyko? Zagrożenie? Narażenie? Jaka jest różnica?

Zagrożenie” powodowane przez środek chemiczny oznacza możliwość wywołania przez niego niepożądanych efektów.
„Ryzyko” to prawdopodobieństwo wystąpienia tych efektów w zastosowaniach, w których jest on używany.

ZAGROŻENIE
Sposób, w jaki przedmiot lub sytuacja może spowodować uszczerbek na zdrowiu lub szkody w środowisku

x

NARAŻENIE
Stopień, w jakim osoba poszkodowana jest poddana działaniu lub podlega wpływowi zagrożenia 

 =

 RYZYKO
Prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń


Na przykład przechodzenie przez jezdnię jest czynnością związaną z zagrożeniem, ponieważ może zakończyć się wypadkiem. Ale nikt nie sugeruje, aby jej zakazać: w tym przypadku przepisy i środki ostrożności, zgodnie z którymi czynność ta jest wykonywana, ograniczają ryzyko do akceptowalnego poziomu. Ta sama zasada dotyczy środków chemicznych.

W przypadku środków chemicznych, ocena ryzyka musi uwzględniać nie tylko zagrożenia dotyczące tego środka chemicznego, ale także sposoby łagodzenia zagrożenia przez ograniczenie wystawienia na jego działanie do akceptowalnego poziomu. Dlatego podanie informacji dotyczących środków chemicznych na podstawie zagrożeń i oceny ryzyka jest konieczne, aby umożliwić klientom i użytkownikom końcowym właściwe zrozumienie kwestii dotyczących bezpieczeństwa. Dzięki temu działania branży przyczyniają się do odpowiedzialnego stosowania produktów, co zapewnia bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska naturalnego.

Image

Dodatkowe informacje:
- Cefic: Ryzyko i zagrożenie – różnice
- Wspólny projekt oceny ryzyka A.I.S.E/Cefic Zarządzanie środkami chemicznymi: ocena i zarządzanie ryzykiem
W celu zarządzania ryzykiem, podczas tworzenia receptur, producenci wyrobów zawierających środki chemiczne uwzględniają wnioski dotyczące oceny ryzyka. Na podstawie tych wniosków określają sposób ograniczania ryzyka oraz przekazują klientom i  użytkownikom końcowym informacje o sposobach bezpiecznego stosowania produktu i działaniach umożliwiających ograniczanie ryzyka. Informacje te podawane są na kilka sposobów, w tym za pośrednictwem witryny internetowej producenta, infolinii, a także na etykiecie lub na opakowaniu.

 

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français