A.I.S.E.

Image
A.I.S.E.
Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości jest oficjalnym organem reprezentującym branżę w Europie. Jego członkami jest 37 stowarzyszeń z 42 krajów, skupiających niemal 900 firm – od dużych przedsiębiorstw międzynarodowych po małe i średnie firmy działające w sektorze przemysłowym i instytucjonalnym (I&I) oraz na rynku produktów dla konsumentów indywidualnych. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Brukseli i należy do niego także 10 firm członkowskich sprzedających produkty w Europie.

Międzynarodowe Stowarzyszenie A.I.S.E. jest aktywne w wielu dziedzinach dzięki dobrowolnym inicjatywom firm, zaangażowaniu w sprawy branży oraz innym działaniom społeczno-ekonomicznym. Od wielu lat branża współdziała w sposób skuteczny i bezstronny z interesariuszami, organizując różne przedsięwzięcia dotyczące zdrowia, równowagi środowiska naturalnego oraz jego ochrony.
Więcej informacji na temat stowarzyszenia A.I.S.E. można znaleźć w witrynie www.aise.eu

Stowarzyszeniem reprezentującym producentów detergentów oraz środków czystości w Polsce jest Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français