Karta zrównoważonego czyszczenia

 Informacje ogólne
Przedstawione projekty logo dotyczą programu zrównoważonego czyszczenia. Program ten stanowi dobrowolną inicjatywę przemysłowu, zachęcającą producentów i konsumentów do stosowania bardziej ekologicznych sposobów czyszczenia. Symbole programu umieszczane na opakowaniach świadczą o tym, że dane firmy spełniają wymogi  tego dobrowolnego programu AISE (Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości).

 

Bardziej ekologiczna branża środków do czyszczenia i konserwacji
Jako producenci środków czystości mamy pewne zobowiązania wobec naszej planety oraz wobec osób, które używają naszych produktów. Musimy nie tylko upewnić się, że negatywny wpływ na środowisko został zminimalizowany w trakcie całego procesu produkcji, ale również pomóc wszystkim w ograniczaiu ich własnego oddziaływania na przyrodę. Nasze najnowsze badania pokazały, że przy kupowaniu i używaniu środków czyszczących klienci w całej Europie zainteresowani są kwestiami ekologicznymi.

W roku 2005 branża detergentów i środków czystości rozpoczęła ogólnoeuropejski projekt „Program ekologicznego czyszczenia”, aby promować zasady zrównoważonego rozwoju wśród firm produkujących detergenty oraz inne środki czyszczące do użytku domowego i przemysłowego.

 

Rodzaje logo programu i ich znaczenie
Image
Takie logo umieszczone na produkcie oznacza, że został on wyprodukowany przez członka programu – firmę, która dobrowolnie zobowiązała się do ciągłej poprawy swojego postępowania w zakresie ekologicznego rozwoju i podlega niezależnej weryfikacji. Więcej informacji na temat szczegółowych kryteriów programu oraz naszych członków można znaleźć tutaj .

Image
Takie logo umieszczone na produkcie oznacza, że został on wyprodukowany przez członka programu i wykracza poza wymogi ustawowe, zgodnie z najlepszymi praktykami stosowanymi w branży. Takie produkty spełniają wysokie standardy ekologiczne w zakresie wspomagania ochrony środowiska, promowania zrównoważonego użycia zasobów, np. poprzez wspieranie koncentratów. Spełniają one surowe kryteria ustalone dobrowolnie przez stowarzyszenie branży produktów czyszczących . Dodatkowym warunkiem, który musi być spełniony w przypadku tych produktów, jest dostarczenie klientom przystępnej informacji na temat zrównoważonych (ekologicznych) sposobów używania danych środków.

 

 

Gdzie mogę je zobaczyć?
Logo programu można znaleźć na wielu różnych środkach czyszczących. Obecnie logo można znaleźć na detergentach do prania czy środkach zmiękczających jednakże  w przyszłości logo programu będzie widniało na wielu innych produktach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej na temat rodzajów produktów, na których widnieje to logo, oraz miejsc, w których można je znaleźć.

 

Co jeszcze mogę zrobić?
Największy wpływ na środowisko związany z użyciem środków czyszczących w domu dotyczy zużycia wody i energii podczas ich stosowania, dlatego też produkty, które noszą logo programu ekologicznego czyszczenia, opracowano w taki sposób, aby pomagać w wydajnym czyszczeniu. Czy wiesz, że sposób w jaki używasz środków czyszczących może mieć duży wpływ na ich ekologiczne właściwości? Pranie w niższych temperaturach i właściwe dozowanie produktów pomoże zredukować negatywny wpływ na środowisko jednocześnie pozwoli na oszczędności. Tutaj znajdziesz więcej wskazówek i porad na temat sposobów wydajnego wykonywania prac domowych.

 

Więcej informacji


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français