Alergie

Czym jest alergia?
Alergia to nadmierna reakcja systemu immunologicznego danej osoby na coś, co zwykle jest niegroźne dla innych ludzi. Najpowszechniejsze czynniki, które mogą wywołać alergie to białka i inne substancje chemiczne.  Alergię często wywołują pyłki, roztocza kurzu, zarodniki pleśni, ukąszenia owadów, leki, konserwanty, substancje zapachowe oraz produkty spożywcze, takie jak orzeszki ziemne, jaja i mleko. Nie jest znany powód, dla którego niektóre substancje wywołują alergie, a inne nie. Nie wiadomo również, dlaczego tylko u niektórych osób występuje reakcja alergiczna po zetknięciu z alergenami.
Alergie mogą wywoływać różne reakcje, takie jak katar sienny, kichanie, świąd, wysypka, obrzęk czy astma. Szacuje się, że jedna osoba na cztery w ciągu swojego życia będzie cierpieć z powodu alergii.
Jednakże substancje znajdujące się w detergentach, środkach czystości lub środkach do konserwacji rzadko okazywały się przyczyną reakcji alergicznych. Nawet jeśli u nielicznej grupy ludzi pojawią się symptomy podobne do astmy, istnieją znikome dowody na wpływ środków czystości na występowanie alergii układu oddechowego. To samo odnosi się do reakcji skórnych, które mogą pojawić się pod wpływem substancji żrących lub drażniących, jeśli nie zastosowano wymaganej ochrony. U niektórych wrażliwych osób może czasem pojawić się wysypka, znana jako kontaktowe zapalenie skóry, nawet po zwykłym użyciu detergentów. Jednak alergie stanowią tylko 10% wszystkich reakcji skórnych. 

Jeśli podejrzewasz u siebie alergię skórną spowodowaną detergentami lub środkami do konserwacji, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
1. Jeśli masz problemy ze zdrowiem, które Twoim zdaniem mogą być spowodowane reakcją alergiczną na jakiś czynnik: idź do lekarza.
2. Idąc do lekarza weź ze sobą listę wszystkich produktów, których używałeś w ciągu ostatnich kilku tygodni, oraz, jeśli to możliwe, ich opakowania. Czasem informacje o noszonych ostatnio materiałach lub biżuterii mogą być przydatne lekarzowi. Przypomnij sobie również wszelkie niedawne zmiany Twojego stylu życia lub diety.
3. W razie potrzeby lekarz skieruje Cię do dermatologa. Listę produktów oraz opakowania zatrzymaj do wglądu dla dermatologa. Dermatolog może przeprowadzić diagnostyczny test płatkowy, aby określić substancje powodujące alergię.
4. Jeśli stwierdzono alergię, dermatolog udzieli informacji dotyczących alergenów, sposobów ich unikania, a także zaleci odpowiednią kurację likwidującą reakcję skórną lub reakcję innego typu.
5.Upewnij się, że znasz wszystkie nazwy substancji chemicznych  (26 substancji zapachowych i wszystkie konserwanty podane są razem z ich nazwami wg INCI*) znajdujących się w detergentach lub środkach do konserwacji. W tym celu zapoznaj się z etykietą produktu lub odwiedź odpowiednią stronę internetową zawierającą informacje na temat składników tego typu.  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj  
6. O ile to możliwe, unikaj kontaktu z daną substancją, aby uniknąć ponownego pojawienia się alergii. Aby uniknąć kontaktu:
• Sprawdź detergenty i środki do konserwacji, które masz już w domu. Jeśli dany produkt zawiera substancję wywołującą alergię, przestań go używać lub dbaj, aby miał ograniczony kontakt np. ze skórą, zakładając rękawiczki.
• Wybierając/kupując detergent lub środek do konserwacji, zawsze sprawdzaj na jego etykiecie, czy nie zawiera substancji, na którą masz alergię. Na stronie internetowej producenta lub marki sprawdź pełną listę składników.  
• Możesz również poprosić telefonicznie lub listownie dział obsługi klienta danego producenta o więcej informacji na temat konkretnych składników jego produktów.(1 i 2)

Testy bezpieczeństwa środków czystości i środków do konserwacji w celu uniknięcia wystąpienia alergii  
Przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek produkty konsumenckie są odpowiedzialne za to, aby produkt był bezpieczny nawet w przypadku ewentualnego nieprawidłowego użycia (lub użycia w zbyt dużej ilości). Aby korzystać z produktów bezpiecznie oraz zgodne z ich przeznaczeniem, należy zawsze czytać etykiety na ich opakowaniach. (3)

Jednakże składnikami detergentów i środków do konserwacji, które uważa się za główne przyczyny alergii są substancje zapachowe i konserwanty. Obu tych substancji używa się zwykle w wielu rodzajach produktów konsumenckich używanych na co dzień.   Detergenty i środki czystości są stosunkowo rzadko przyczyną występowania reakcji alergicznych.

Konserwanty
Konserwanty dodaje się do detergentów i środków czystości, aby zachować jakość produktu i zapobiec wszelkim negatywnym zmianom, które mogłyby w nich zajść.  Przypadki wystąpienia reakcji alergicznych na konserwanty znajdujące się w detergentach są bardzo nieliczne. Nazwy konserwantów na etykiecie są zawsze podawane wg INCI*, co umożliwia wybór odpowiedniego produktu. (2 i 3).

Substancje zapachowe
Substancje zapachowe zwykle składają się z kilku innych substancji. Wchodzą one w skład wielu produktów konsumenckich.

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumenta (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS, wcześniej znany jako SCCP) zidentyfikował 26 najbardziej powszechnych substancji zapachowych wywołujących alergie. Jeśli substancje te znajdują się w produkcie w stężeniu wyższym niż 0,01%, umieszczenie ich na etykiecie produktu jest obowiązkowe.  Pozwala to konsumentom podjąć świadomą decyzję, czy dany produkt jest dla nich odpowiedni, będą oni bowiem wiedzieć, że substancje w nim zawarte wywołują u nich alergię. INCI* 
INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) – to Międzynarodowe Nazewnictwo Składników Kosmetycznych.  Stosowanie nazewnictwa wg INCI ułatwia konsumentom we wszystkich krajach, niezależnie od używanego przez nich języka, rozpoznanie składników danego produktu.  Etykiety zawierają nazwy substancji wg INCI

Źródła:
1. Ulotka NVZ „Was- en reinigingsmiddelen”
2. Ulotka AISE „Understanding your Detergents label”
3. Procter & Gamble: „science in the box”.

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français