DUCC

Image Kiedy dyskusja o systemie REACH wkroczyła w decydującą fazę definiowania właściwych przepisów, stowarzyszenie A.I.S.E. zadziałało jako katalizator utworzenia grupy DUCC. DUCC to wspólna platforma europejskich stowarzyszeń, od producentów środków czystości (A.I.S.E.) i kosmetyków (COLIPA), do klejów (FEICA), farb (CEPE), aerozoli (FEA) i innych substancji chemicznych. Celem tak szerokiej koalicji jest zebranie głosów użytkowników środków chemicznych istotnych w procesie dyskusji, a następnie wdrażania nowych przepisów dotyczących tych produktów.

Więcej informacji na temat działań i członków DUCC znajduje się na stronie www.duccplatform.org
 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français