Dobrowolne informacje na temat bezpiecznego stosowania

Informacje te są podawane przez producenta w wyniku dobrowolnej inicjatywy branżowej promującej bezpieczne stosowanie produktów.

Symbole bezpiecznego stosowania opracowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E.

W celu ujednolicenia przekazu informacji dotyczących bezpieczeństwa, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości A.I.S.E. opracowało wskazówki dotyczące bezpiecznego stosowania oraz odpowiednie piktogramy, zachęcając producentów do ich umieszczania na etykietach oraz opakowaniach.

Dobrowolne inicjatywy


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français