Kontakt z producentem

Zgodnie z unijnym Rozporządzeniem w sprawie detergentów, producent jest zobowiązany do podania na opakowaniu adresu witryny internetowej, na której konsumenci mogą znaleźć listę składników, adres pocztowy i numer telefonu producenta i dystrybutora (jeżeli nie jest nim producent).


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français