Liczba prań

Unijne Rozporządzenie w sprawie detergentów wymaga, aby na opakowaniach proszku do prania podana była liczba pr, które można wykonać z zastosowaniem tego produktu. w standardowych warunkach Liczba ta dotyczy i średniej twardości wody i wsadu średnio zabrudzonego w przypadku środków do prania energicznego lub lekko zabrudzonego w przypadku środków do prania delikatnego . Informacje te umożliwiają konsumentom porównanie produktów, na przykład w wyniku podzielenia kosztu produktu przez liczbę prań i określenie w ten sposób kosztu jednego prania przy zastosowaniu danego produktu.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français