Składniki produktu

W październiku 2005 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej wprowadzono Rozporządzenie w sprawie detergentów (WE) nr 648/2004. Zmiany wprowadzone przez nowe przepisy dotyczyły oznakowania i miały na celu ułatwienie użytkownikom środków czystości świadomego wyboru produktu, jego bezpieczne stosowanie i uzyskiwanie najlepszych rezultatów.

Zgodnie z nim
, etykieta musi zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat składników zapachowych. Dzięki temu osoby cierpiące na alergie otrzymują odpowiednie informacje przy wyborze produktu. Etykieta musi także zawierać informacje o konserwantach dodanych do produktu. Poniższe zalecenia dotyczące oznakowania mają zastosowanie do powszechnie dostępnych środków czystości i są wymienione na produkcie.

Składniki powinny być wymienione
na etykiecie z zastosowaniem następujących procentowych zakresów zawartości (w procentach wagowych):

- Poniżej 5%,
- 5% lub więcej, ale poniżej 15%,
- 15% lub więcej, ale poniżej 30%,
- 30% lub więcej.

Poniższe składniki muszą zostać wymienione, jeżeli ich stężenie w produkcie wynosi ponad 0,2% wagowych:

- fosforany,
- fosfoniany,
- anionowe środki powierzchniowo czynne,
- kationowe środki powierzchniowo czynne,
- amfoteryczne środki powierzchniowo czynne,
- niejonowe środki powierzchniowo czynne,
- związki utleniające na bazie tlenu
,
-
związki utleniające na bazie chloru,
- EDTA i jego sole,
- NTA (kwas nitrylotrioctowy) i jego sole,
- fenole i fenole chlorowcowane
,
- paradichlorobenzen,
- węglowodory aromatyczne,
- węglowodory
alifatyczne,
- węglowodory
chlorowcowane,
- mydło,
- zeolity,
- związki polikarboksylowe.

Ponadto, aby ułatwić uzyskanie informacji na temat składników produktu, etykieta powinna zawierać adres witryny internetowej zawierającej dodatkowe informacje.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat europejskich przepisów dotyczących detergentów i ich znaczenia dla konsumentów, pobierz
dokument w formacie pdf

 

 


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français