Witamy w Cleanright

Na stronie przedstawiony został szeroki wachlarz użytecznych informacji o środkach czystości, detergentach i produktach pielęgnacyjnych, używanych w gospodarstwach domowych.

Niniejsza strona została stworzona, aby zapewniać informacje instytucjom i organizacjom pozarządowym. Ogólnodostępne dane są zaznaczone kolorem czerwonym, a sekcje w kolorze szarym na pasku narzędziowym przedstawiają informacje natury technicznej. Mamy nadzieję, że wizyta na stronie Cleanright przyniesie Państwu wiele korzyści.

 Program ekologicznego czyszczenia stanowi dobrowolną inicjatywę przemysłu, zachęcającą producentów i konsumentów do stosowania bardziej zrównoważonych sposobów czyszczenia. Stopniowo logo programu będzie pojawiać się na wielu różnych środkach czyszczących, poczynając od detergentów do prania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj .

Cleanright jest wspólną inicjatywą Międzynarodowego Stowarzyszenia A.I.S.E. , organizacji reprezentującej branżę mydeł, detergentów i środków czystości oraz Cefic , organizacji reprezentującej przemysł chemiczny w Europie.

 W Polsce A.I.S.E. reprezentowane jest przez Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości, natomiast Cefic - przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français